• Neutraal Ouderschap biedt perspectief!

ter preventie

  Ter preventie  vechtscheiding - kindermishandeling - partnergeweld - ouderverstoting 

Heeft u regie nodig?

Neutraal Ouderschap biedt perspectief aan ouders en kinderen die regie nodig hebben bij scheiding waar zij worden geconfonteerd met een ex-partner en ouder die soms jarenlang strijd in stand wenst te houden, zodat kinderen inzet blijven.

Bent u een goede vader of moeder en wenst u te handelen in het belang van de kinderen, maar belandt u in het proces van scheiding steeds verder in drijfzand, omdat u soms jarenlang en steeds opnieuw gedwongen bent de communicatie met de andere ouder te verbeteren, terwijl er met uw ex-partner nimmer wederzijdse communicatie tot stand komt of kan komen?

Zitten u en de kinderen in een patstelling en lijkt u machteloos te zijn? Heeft u regie nodig, zowel in relatie tot uw ex-partner, naar instanties en in juridische procedures? Beide ouders kunnen zich wenden tot Neutraal Ouderschap, maar om mishandeling te stoppen, kunt u ook zelf de regie nemen!

Kinderen hebben recht op autonomie en voor uw kinderen kunt u het verschil maken!

Wij zijn niet voor of tegen één van beide ouders, maar voor neutraal ouderschap van beide ouders in het belang van het kind.

Wij verzoeken professionals die werken met kinderen en ouders de gehele website te lezen.

En als professional?

Wordt u als professional geconfronteerd met kinderen en ouders die slachtoffer zijn van machtsmisbruik en fysiek en/of psychisch geweld en wenst u perspectief te bieden? Neemt u waar, maar staat u nochtans machteloos? Wordt u zelf bedreigd in uw beroep en moet u ook dan neutraal verslag doen over beide ouders? Wenst u uw twijfel weg te nemen met een protocol Vroeg Signalering en wenst u daadwerkelijk perspectief te bieden? Heeft u zicht op het resultaat van uw bemoeienis en eventueel na melding via de meldcode Kindermishandeling?

Neutraal Ouderschap ondersteunt en adviseert met behulp van de methodiek Neutraal Ouderschap© ouders en kinderen in het gehele proces van scheiding in herstel en behoud van de eigen regie. In samenwerking met professionals uit diverse disciplines wordt consequent en doelgericht beleid gevoerd richting een rustige en stabiele situatie voor alle bij scheiding betrokkenen, kinderen!, vader en moeder.

Bent u advocaat, mediator, kindertherapeut, arts, hulpverlener of andere professional? U kunt voor de vele kinderen en ouders die ons benaderen het verschil maken. Dit geldt ook voor de rechter die beslist over het welzijn van kinderen!.

Actueel

U heeft regie nodig?

Professioneel advies & ondersteuning, voorlichting & training

www.vsno.nl

HULPZOEKENDEN 2023

Sta je machteloos? Zit je klem en heb je regie nodig? Schroom niet om deel te nemen aan een bijeenkomst. Stuit je op onbegrip, in je naaste omgeving, bij instanties? Jouw verhaal en wat je overkomt, is voor iedere deelnemer 1 op 1 herkenbaar. Deze herkenning én de erkenning van wat je meemaakt, is al hartverwarmend! Daarnaast, en belangrijker nog, hebben de kinderen het van jou nodig dat je stevig in je eigen schoenen staat en regie kunt nemen. We organiseren maandelijks algemene bijeenkomsten Neutraal Ouderschap en bijeenkomsten hoe te communiceren met de kinderen, zodat zij zich goed kunnen (blijven) ontwikkelen.

Bijeenkomsten 2024

Neutraal Ouderschap

12.02.2024 -  25.03.24 -  22.04.24

Kind en communicatie op uitnodiging

Je kunt je aanmelden via het contactformulier.

 

PROFESSIONALS

Herken je de signalen van oudervervreemding? Herken je de schrijnende situatie van kinderen en van vaders en moeders? Zit je zelf ook klem? Weet je wat te doen?

Advies, trainen, samen werken?

Neem contact op!  

www.vsno.nl

HET STOPT NIET VANZELF!

 

 

BOEKENLINK

http://www.boekenbestellen.nl

Beste Boeken Over Scheiding (Verwerken) [Top 10] | #1 Boekensite (besteboekentips.nl)

Het Narcistisch Machtsspel - ISBN 9-789082-656909 Auteur Joke de Jong